Ans/B/ BAŞ DEVECİ

BAŞ DEVECİ

Yeniçeri Ocağı’nın cemaat ortalarındaki deveci ortalarının en kıdemlisine verilen addır.

Devecilere "şütürban ağa" denilirdi. Deveci ortası kumandanlığına yayabaşılıktan geçilirdi. Baş Deveci terfi ederse haseki ağa veya Acemi Ocağı’nın Rumeli ağası olurdu.

Deveciler sorguçlarına balıkçıl tüyü takarlar ve divana gittikleri zaman samur ve vaşak kaplı kadife üst giyerlerdi. Sarı çizmeleri vardı.