Ans/B/ BAŞ DİLSİZ

BAŞ DİLSİZ

Saraydaki dilsizlerin amirlerine verilen addır.

Zarif olanlarını padişahların musahib edindikleri de olurdu. Babıali’de vükela toplantılarının müzakerelerinde görüşmelerin gizli kalabilmesini temin için dilsiz hademe kullanılırdı. Osmanlı saltanatının sonuna kadar Babıali’de bir dilsiz hademe bulundurulmuştur.