Ans/B/ BAŞBÖLÜKBAŞI

BAŞBÖLÜKBAŞI

Yeniçeri Ocağı teşkilatında ağa bölükleri kumandanlığı görevini yapan ve "Bölükbaşı" adını taşıyan subayların en kıdemlilerine verilen addır.