Ans/B/ BAYEZİD PAŞA

BAYEZİD PAŞA (?-1421)

Osmanlı vezir ve komutanı. Yıldırım Bayezid’in en güvendiği komutanı olan Bayezid Paşa, Ankara Savaşı (1402)’nda Yıldırım yenilerek Timur’a esir düşünce, Sultan Çelebi Mehmed’i büyük güçlüklerle kurtarmış ve Amasya Kalesi’ne götürmüştür.

Sultan Çelebi Mehmed padişah olunca, Bayezid Paşa’yı vezirliğe getirmiş, devletin en önemli işlerini ona gördürmüştür. Bayezid Paşa, Karamanoğulları ve İzmiroğlu Cüneyd Bey ile yapılan savaşlarda büyük başarı göstermiştir. Şeyh Bedreddin-i Simavi Vakası’nda, Şeyh’in en önemli müridlerinden Börklüce Mustafa’yı Karaburun’da, Torlak Kemal’i de Manisa’da bozguna uğratmıştır.

Sultan Çelebi Mehmed’in ölümünden sonra tahta çıkan II. Murad da Bayezid Paşa’ya saygı ve güven göstererek 1421’de Düzmece Mustafa Vakası’nı bastırması için Selanik’e göndermiştir. Bayezid Paşa, Edirne yakınlarındaki Sazlıdere’de Düzmece Mustafa’nın ordusuyla çarpışmış ve esir düşmüştür. Düzmece Mustafa, Bayezid Paşa’yı Aydınoğlu Cüneyd Bey’e teslim etmiş, o da Paşa’yı öldürtmüştür.