Ans /B/ BAYRAK

 BAYRAK

Bir devletin veya milletin ayırd edici sembolüdür.

Çeşitli bayraklar vardır. Bunlar Bandıra, Flama, Gidon, Flandra, Fors, Sancak’tır. Bandıra yabancı gemilerin kullandığı bayrak, Flama üçgen şeklinde olan ve genellikle işaret için kullanılan küçük bayrak, Gidon uçum kenarı çatallı flama, Flandra beylik gemilerin orta direğinin şapkasına çekilen milli renklerde şeride benzer, ince ve uzun bayrak, Fors milli bayrağın renk ve karakteri esas alınarak mevki ve rütbelere göre üzerine özel işaretler konulan, cumhurbaşkanı ile general ve amirallere mahsus bayraklara denir.

Sancak ise Osmanlı Devleti ‘nde hükümdara mahsus şahsi bayrağa verilen addır.