Ans/B/ BİRUN AĞALARI

BİRUN AĞALARI

Yeniçeri Ocağı ağalarına verilen ad.

Birin ağaları tabiri, Enderun ağalarının karşılık kullanılırdı. Birun ağalarının başı, yetkileri çok geniş olan Yeniçeri ağası idi. Yeniçeri ağası, Yeniçeri Ocağı’nın başı ve askerin başkomutanı olmakla beraber şehrin asayişinden de sorumlu idi. Sipahiler ağası, silahtar ağası, azap ağası, topçubaşılar, mehterbaşılar da bu meyanda sayılırlardı. Sayısı yirmi dördü bulan Birun ağalarının önemli görevleri vardı.