Ans/B/ BİTİ (BİTİK)

BİTİ (BİTİK)

Biti, Osmanlılarda ferman, mektup ve berat karşılığı olarak kullanılan bir tabirdir.

Biti tabirine XIV.-XV. yüzyıllara ait belgelerde rastlanmaktadır. II. Mu-rad ve Sultan Fatih Mehmed’in verdikleri beratlarda Biti, ferman ve nişan yerine kullanılmıştır. Arşiv vesikalarında Biti tabirinin Sultan Kanuni Süleyman zamanına kadar kullanıldığı anlaşılmaktadır.