Ans/B/ BÖRK

BÖRK

Başlık, külah.

Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinden itibaren orduda çeşitli şekiller alarak kullanılmıştır. Yıldırım Bayezid döneminde yeniçeriler için resmi başlık olarak kabul edilmiştir. Fatih döneminde de işlemelerle süslenmiştir.

Börk’ün alt kısmı şerit halinde sırmayla işlenir, ön kısmına da sarı, metal bir kaşıklık eklenirdi Kaşık yoldaşlığı, Yeniçeriler arasında büyük önem taşıdığından, buraya birer kaşık sokulurdu.

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey, kırmızı kadife veya çuhadan yapılmış, üstüne sarık sarılan bir başlık giyerdi. Bu başlığa, Börk-i Horasani denirdi.

Börkler, belli sanatkarlar tarafından yapılır ve bunlara "börkçi" denirdi. XI. yüzyılda bilinen dört çeşidi şunlardır:

1-Sukarlaç Börk: Uzun bir külah.

2-Kızıglıg Börk: Kıyılı Börk. Kenarları külah, çevresine kıyılık dikilmiş külah.

3-Kuturma Börk: Önde ve arkada iki kanadı bulunan bir Börk çeşididir. Kışın bu kenarları aşağı indirilerek soğuktan korunulurdu.

4-Kıymaç Börk: Bu başlık tipi Çigil adlı Türklere mahsustur. Bunlar tiftikten yapılmış keçelerden olurdu.