Ans/B/ BUCAŞ ANTLAŞMASI

BUCAŞ ANTLAŞMASI (18 Ekim 1672)

Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında imzalanan antlaşma.

Ukrayna’da yaşayan Sarıkamış Kazakları Osmanlı himayesini kabul etmişlerdi. Bu Kazakların hatmanı Doroşenko’ya sancak beyliği payesi verilmişti. Osmanlı Devleti, Lehistan’ın Kazaklara saldırması üzerine, bu devlete karşı savaş açtı. Köprülü Fazıl Ahmed Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Lehistan’a girdi ve Podolya’nın merkezi Kamaniçe’yi aldı (1672). Padişah IV. Mehmed’in de katıldığı Osmanlı ordusu Galiçya’ya da girip Lemberg ve Lublin şehirlerini zabtetti. Os-, manlı Devleti’nin bu ilerlemesi karşısında Lehistan barış istemek zorunda kaldı.

Barış 18 Ekim 1672’de Bucaş’ta yapıldı.

Antlaşmaya göre: Galiçya yıllık 22.000 Lira vergi karşılığında Lehistan’a bırakılacak, Podolya Osmanlı Devleti’ne katılacak, Ukrayna Osmanlı himayesini kabul etmiş olan Sarıkamış Kazaklarının elinde kalacaktı.

Bucaş Antlaşması’nın imzalanmasından bir süre sonra Lehistan kralı öldü ve Jan Sobieski kral seçildi. Sobieski, bu antlaşmanın vergi ile ilgili maddesini kabul etmeyerek, antlaşmayı tanımadı. Bu sebeple iki devlet arasında savaş yeniden başladı. Dört yıl süren savaş sonunda Bucaş Antlaşması’nın vergi maddesinden vazgeçilerek 16 Ekim 1676’da Zuravna’da antlaşmanın diğer maddeleri yeniden imzalandı.