Ans/B/ BUYRULDl

BUYRULDl

Emretmek, ferman etmek, hükmeylemek manalarına gelen "buyurmak" mastarından alınan buyruldı tabiri Osmanlılarda vezir ve beylerbeyiler tarafından bir işin ne şekilde yapılacağı hakkında ya re’sen ya da bir muamele üzerine derkenar suretiyle verilen talimatın adıdır.

Herhangi bir iş hakkında "Şöyle yapılması emrolundu" yerine "Şöyle yapmak buyruldı", "Babıali’ye takdime müsareat edesiz deyu buyruldı" gibi emirlerin sonuna gelen bu özel tabirden dolayı veziriazam, vezir ve beylerbeyilerin emirnamelerine buyruldı denilmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu’nun sonuna kadar sadrazamların ya re’sen ya da bir muamele dolayısı ile mektubi kaleminden yazılan kağıtlara buyruldı-ı sami adı verilmiştir.