Ans/C/ CEB HARÇLIĞI

CEB HARÇLIĞI

Osmanlı padişahlarına, Mısır eyaletinden gelen gelir hakkında kullanılır bir tabirdir.

Aynı tabir çeşitli kaynaklardan gelen paralar hakkında da kullanılırdı.

Mısır’dan gelen bu para, 1587 yılına kadar beş yüz bin altın, XVII. yüzyıl başlarında altı yüz bin altındı.