Ans/ C/ CİVELEK

CİVELEK

Yeniçerilerin delikanlı olanlarına verilen addır.

Civelek, en yakın güvenilir, yardımcı görevli anlamında yaver demektir. Civelekler mutfakta ahçıbaşının emrinde çalışırlardı. Genç ve güzel olan civelekler nadiren sokağa çıkarlardı. Sokağa çıkarken yüzlerini bir saçak peçeyle örterlerdi. Başlarına üstüne çaprazvari bir sarık sarih külah takarlar, arkalarına kırmızı salta, bacaklarına mavi şalvar, ayaklarına da kırmızı yemeni giyerler, bellerine madeni bir kemer bağlarlardı.