Ans/ C/ CÜNEYT BEY

CÜNEYT BEY ( ?- 1425 ? )

Aydınoğullarından, İzmir beyi, Cüneyt’in bastırdığı paralardan babasının, Osmanlı hükümdarı I. Bayezid’in İzmir subaşısı İbrahim olduğu ve kendisinin de İzmir’de doğduğu anlaşılmaktadır.

Cüneyt Bey, Timur Anadolu’dan ayrıldıktan sonra, beyliklerine kavuşan Aydınoğlu İsa ve Ömer beylerle savaşmış ve Edirne’de bulunan Süleyman Çelebi’den sağladığı yardımlarla onları yenmiştir (1405).

1402-1413’te birbirleri ile çarpışan I. Bayezid’in çocukları arasındaki savaşlara da karışmış ve İsa Çelebi tarafını tutarak Mehmed Çelebi ile savaşmıştır. Bu savaşta yenilen Cüneyt Bey Mehmed Çelebi tarafından yerinde bırakılmıştır. Daha sonra Süleyman Çelebi ile arası açılmış, müttefikleri Karaman ve Germiyanoğullarından yardım göremeyen Cüneyt Bey yenilerek esir düşmüş, kendisi Edirne’ye oradan da vali olarak Ohri’ye gönderilmiştir. Fakat bu devirdeki iç karışıklıklardan faydalanarak Anadolu’ya geçerek İzmir’e gitmiş, eski taraflılarını toplayarak Süleyman Çelebi’nin Ayasluk emirini kovmuş ve kısa zamanda eski ülkesine sahip olmuştur (1413).

Mehmed Çelebi kardeşlerini yenerek duruma hakim olunca Cüneyt Bey’in üzerine yürümüş, Cüneyt Bey, teslim olduğundan Niğbolu valiliğine gönderilmiştir. Fakat biraz sonra Düzmece Mustafa ile birleşmiştir (1419). Çelebi Sultan Mehmed’in gönderdiği kuvvetlere yenilen Mustafa ile Cüneyt Bey Selanik’e kaçmışlar ve Bizans valisi tarafından korunmuşlardır. Osmanlı hükümdarının isteği üzerine Mustafa Limni’de Cüneyt Bey İstanbul’da hapsedilmişlerdir. II. Murad zamanında Bizans imparatoru tarafından serbest bırakılan Mustafa ile Cüneyt Bey Ulubat’ta II. Murad ile yaptıkları savaşı kaybetmişler ve Cüneyt Bey Mustafa’dan ayrılarak İzmir’e gitmiş, eski adamları tarafından iyi karşılanmıştır (1422).

Cüneyt Bey topladığı kuvvetle Aydınoğlu Mustafa’yı yenerek öldürmüş ve eski topraklarını tekrar eline geçirmiştir. Osmanlı Devleti’ne karşı yine Kara-manoğulları ile birleşen Cüneyt Bey üzerine ordu gönderilmiş, önce oğlu Kurt Hasan, Akhisar’da yenilip esir edilmiş, sonra da Cüneyt Bey Sisam Adası karşısındaki İpsili Kalesi’nde yakalanarak bütün ailesi ile birlikte öldürülmüştür.