Ans/ C/ ÇALIK

ÇALIK

Osmanlı Devlet teşkilatında Yeniçeri Ocağı’ndan çeşitli sebeplerle atılarak kayıtları silinenlere verilen addır.

Daha sonraları bunlar için "Kaydı terkin olmuş" deyimi kullanılmıştır. Ancak hataları affedilip yeniden ocağa alınanlar için yapılan işleme de "çalık tashihi" denilmiştir. Yeniçeri Ocağı’nda çalık tashihi işlemleri sebebiyle, ocak ileri gelenleri tarafından pek çok yolsuzluklar yapılmıştır.