Ans/ C/ ÇARHACI

ÇARHACI

Yürüyüş halindeki ordunun öncülüğü görevini yapanlar hakkında kullanılan bir tabirdir.

Bunlar ordunun en seçkin grubunu meydana getirirler. Süvari olan

Çarhacıların sayısı dört-beş bindi. Bunların amiri "Çarhacıbaşı" idi.