Ans/ C/ ÇATAL KALAFAT

ÇATAL KALAFAT

Yeniçeri Ağası, topçu ve gece bekçiliği görevi yapan asesbaşıların giydikleri başlığa verilen ad.

Üzerine tülbent sarılır. Tülbendin öne gelen tarafı çatal biçimindedir. İsmini şeklinden alır. Yeniçeri Ağası’nın giydiği çatal kalafatın rengi kırmızı, topçubaşı ile asesbaşınınki ise yeşildir.