Ans/C/ ÇETR, ÇETİR

ÇETR, ÇETİR

1-XIV. ve XV. yüzyıllarda döşemecilikte kullanılan, bazen elbise yapımında da kullanılan ipek kumaş;

2-Bir tahtın, bir yatağın, bazen de bir katafalkın üzerine kurulan tavan;

3-Kilise mihrabının üst kısmını kaplayan tahta, mermer veya madenden yapılmış tavan.

4-Osmanlılar döneminde padişahların tahtları üzerine kurulan yüksek tepeli çadır biçiminde gölgelik.

Çetir bir tahtın veya yatağın başına şemsiyeye benzer şekilde yapılırdı; Çetir, Avrupa’ya geçtikten sonra şemsiye şeklinde çoğalmıştır.