Ans/ C/ ÇUHADAR

ÇUHADAR

Osmanlı saray teşkilatı ve devlet yönetiminde bir görev.

Genellikle maiyet memurları bu unvanla anılırlardı. Çuhadan yapılan elbise giydiklerinden veya yüksek rütbeli memurların kapılarında, çuha perde önünde hizmet gördükleri için bu adı almışlardır.