Ans/D/ DERBENTÇİ

DERBENTÇİ

Tanzimat’tan önce geçit yerlerini muhafaza edenler için kullanılan bir tabirdir.

Yolların korunması, ticaret yollarının güvenliğinin sağlanması için köprücüler, su yolcular gibi derbentçiler de kullanılırdı. Yaptıkları hizmet karşılığı belli bir toprağı kullanma hakkı elde ederlerdi. Tanzimat’ın ilanıyla beraber (1839) bu vazife de devletin görevleri arasına alınmıştır.