Ans/D/ DERGAH-I ALİ KAPICILARI

DERGAH-I ALİ KAPICILARI

Padişah sarayı kapıcıları için kullanılan bir tabirdir.

Bunlara Bevvaban-ı Dergah-ı Ali’de denilirdi.

Bu kapıcıların görevi sarayın Bab-ı Hümayunla orta kapısını beklemekti. Dergah-ı Ali Kapıcıları XVII. yüzyıl sonlarında 45 bölüktü. XVIII. yüzyılda bölük sayısı 15’e indirildi. Dergah-ı Ali Kapıcılarının amiri Peşkeşçi adı verilen bölükbaşı idi. Kapıcı bölüklerine aşçı, helvacı, ekmekçi cemaatleriyle Bostancı Ocağı’ndan terfi ettirilen erler verilirdi. Kapıcıların amiri ve büyük subayı olan kapıcıbaşılardan biri mutlaka kapı yanında yatardı.