Ans/D/ DİVAN RAKAMLARI

DİVAN RAKAMLARI

Erkan-ı Divaniye denirdi. Divan’ın mali işlerinde kullanılan rakamlardır.

Maliye kalemleri tarafından sıkça kullanılan siyakat adlı özel bir yazının rakamlar kısmıdır. Siyakat yazısında, nokta kullanılmaz ve birçok kelimeler de kısaltılarak birer işaret haline getirilmiştir. Amaç, herkesin okuyamayacağı, ancak uzman kişilerin çözebileceği bir yazının oluşturulmasıdır. Bir çeşit şifre gibi Maliye kayıtlarının önemi ve gizliliği için bir anlam taşırdı.

Siyakat yazısı ve Divan rakamları, Osmanlılardan önce Selçuklular tarafından kullanılmıştı. Osmanlılar bunu geliştirdiler. Her rakamın Arapça söylenişinden alınan harflerin siyakat tarzında yazılması sonucu meydana gelmiştir. Buna Siyakat rakamları da denirdi.