Ans/E/ EĞRİ SEFERİ

EĞRİ SEFERİ

Osmanlı ordularının Sultan III. Mehmed komutasında, Macaristan’ın Eğri Kalesi’ne yaptığı sefer.

1594’te başlayan Osmanlı-Avusturya savaşları Aşağı Tuna’ya kadar yayılmıştı. Divan-ı Hümayn, durumu Osmanlı Devleti’nin lehine çevirmek için, padişahın da katıldığı bir sefer düzenlenmesi karan aldı. Padişah III. Murad’ın 4 Nisan 1596’da ölmesi üzerine tahta çıkan III. Mehmed söz konusu sefere katıldı.

III. Mehmed, Edirne Filibe, Belgrad yoluyla Macaristan sınırına geldi. Ordu Belgrad’da son hazırlıklarını yaptıktan sonra, Sava Irmağı’nı geçerek Sa-lankamen’e vardı. Burada sadrazam otağında savaş planı yapıldı. Cağalazade Sinan Paşa’nın Komaron teklifine karşı, Eğri Kalesi’nin stratejik ve ekonomik bakımından önemini ileri süren İbrahim Paşa’nın teklifi kabul edildi.

Ordu, Titel Varadin yoluyla Tuna kenarına inerek; Yeniçerilerin yaptığı köprüden Segadin yönüne geçti. Padişahın Segadin Kalesi’ne geldiği sırada Sokul-luzade Hasan Paşa da Vidin’den Tuna ve Tisa ırmakları yoluyla gönderilen topları getirmişti. Ordu 22 Eylül 1596’da Eğri önüne geldi. Kaleyi, Avusturyalı Macar, Çek, Alman subayları ile yerli birliklerden başka 1500 Avusturyalı ve Valan, 1000’den fazla da Macar askeri savunmaktaydı. Padişahın teslim teklifinin reddedilmesi üzerine kale kuşatıldı ve ağır bir topçu ateşi altına alındı.

4 Ekim’de kale kısmen ele geçirildi. Lağımcıların ve serdengeçtilerin gayretiyle iç kalede çökmeler oldu. Bu durum karşısında Avusturyalılar ve Valanlar teslim oldu. Hızlı çözülme sonucu, Osmanlı ordusu kaleyi teslim aldı (12 Ekim 1596).

Padişah, 17 Ekim Cuma günü kaleye gelerek cami haline getirilen büyük kilisede cuma namazını kıldı.

III. Mehmed, Gazi ve Eğri Fatihi unvanını aldı. Kale onarıldıktan sonra Sofu Sinan Paşa’nın komutasına verildi.