Ans/E/ ERTUĞRUL GAZİ

ERTUĞRUL GAZİ

Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Bey’in babası.

Hayatı hakkında kesin bilgiler yoktur. Ertuğrul Gazi bağlı bulunduğu Kayı boyuyla birlikte XI. yüzyılda Ahlat bölgesine geldi. Ahlat’ın Eyyubilerce işgali üzerine Ertuğrul Gazi ve Kayı boyu Mardin bölgesine gelerek, Artukoğulları’nın hakimiyeti altına girdiler. Hülagu ordularının Mardin’i yağmalamaları yüzünden Ertuğrul Gazi, Orta Anadolu’ya göçetti ve Karacadağ’da yerleşti. Daha sonra Sultanönü (Eskişehir) emiri Cacaoğlu’nun maiyetine girerek bu bölgenin Bizans sınırında yerleşti. Selçuklu beylerinin emrinde Bizans sınırında çeşitli akınlara katıldı.