Ans/E/ ETHEM PAŞA (MÜŞİR, GAZİ) (1844-1909)

ETHEM PAŞA (MÜŞİR, GAZİ) (1844-1909)

Osmanlı Müşiri.

İstanbul’da doğdu. Harp Okulu’ndan piyade teğmeni olarak mezun oldu. Rumeli’deki birliklerde, Sırbistan’da 1876’daki asayiş hareketlerinde, başarılı hizmetlerde bulundu. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’na Rumeli’de alay komutanı olarak katıldı. Ve savaşın ilk ayında albaylığa yükseltildi. Orhaniye grubu komutanlığında bulundu. Rus kuşatma birliklerini yararak, Plevne’ye erzak ve savaş levazımı kollarını sokmasıyla ve Grivitsa Tabyası Komutanlığı’nda gösterdiği başarılarla tuğgeneral rütbesine hak kazandı. 1895 yılında da müşir oldu. Osmanlı-Yunan Savaşı’nda cephe komutanlığına getirildi. Savaştan sonra getirildiği askeri teftiş komisyonu başkanlığını uzun yıllar sürdürdü.

II. Meşrutiyet’te Ayan Üyeliği’ne getirildi. 31 Mart olayında Harbiye Nazırı oldu. Kısa süre kaldığı bu görevden sonra, gittiği Kahire’de öldü. Cenazesi İstanbul’a getirilerek, Eyüp’te toprağa gömüldü.