Ans/E/ EVRENOS BEY (GAZİ) (?-1417)

EVRENOS BEY (GAZİ) (?-1417)

Rumeli ve Makedonya’nın Osmanlılara açılmasında büyük yararlılıkları görülen akıncı beyi.

Evrenos Bey, Karesi Beyliği’nin emiridir. Karesi Beyliği’nin toprakları Osmanlılara geçince, Evrenos Bey de Orhan Bey’in hizmetine girmiş ve Rumeli’de kurulan ilk uçlardan birinin idaresini üstüne almıştır. Hacı İlbey ile birlikte Doğu Trakya’yı korumuş, Keşan, Ferecik, İskeçe, Kavala, Karaferye, Drama ve Zihne’yi Osmanlı topraklarına katmıştır. 1385’te Vezir Çandarlı Hayreddin Paşa ile Makedonya’nın fethine katılıp, Ohri’nin fethinde de büyük başarı göstermiştir. Kosova zaferinden sonra Vodina ve Çitroz’u ele geçirince kendisine Arnavutluk serhaddi verilmiştir (1390). Yıldırım Bayezid’in Eflak ve Niğbolu seferlerine ve Ankara Savaşı’na katılıp, Yenice’de ölmüştür.

Evranos Bey, Vardar Yenicesi’nde cami, mescit, imaret ve medrese gibi kurumlar yaptırmıştır.