Ans/F/ FAZIL AHMED PAŞA

FAZIL AHMED PAŞA (KÖPRÜLÜZADE) (1635-1676)

Osmanlı devlet adamı. Sadrazam.

1635 yılında Vezirköprü’de doğdu. Babası Köprülü Mehmed Paşa’dır. Yedi yaşında İstanbul’a gelerek Şeyhülislam Karaçelebizade’den ders aldı. 1651 yılında Şeyhülislam Abdülaziz Efendi’ye yardımcı oldu. 1657’de Sahn-ı Seman medresesine müderris oldu. Bu tarihte siyasete atılan Fazıl Ahmed Paşa, 1659’da mareşallik rütbesiyle Şam Beylerbeyi oldu. Erzurum ve Halep Beylerbeyliği’nde bulunduktan sonra Padişah IV. Mehmed tarafından Sadaret Kaymakamlığına getirildi.

30 Ekim 1661 tarihinde de 26 yaşında, Osmanlı tarihinin en genç sadrazamı oldu. Ölünceye kadar da bu görevde kaldı.

Sadrazamlığı sırasında Uyvar’ın (24 Eylül 1663), Kandiye’nin (27 Eylül 1669) ve Kamaniçe’nin (18-27 Ağustos 1672) alınması, Almanya (12 Nisan 1663), Girit (26 Mayıs 1667) ve Polonya (7 Ağustos 1673) savaşlarıyla bütün dünyada adını duyurdu.

Birçok camiler, su yolları, hanlar yaptıran Fazıl Ahmed Paşa, içkiye olan düşkünlüğü yüzünden 3 Kasım 1676da Kemerburgaz’da öldü.