Ans/F/ FERHAD PAŞA

FERHAD PAŞA (?-1595)

Osmanlı sadrazamı.

Arnavutluk doğumlu. Enderun’da yetiştirildi. Kapıcıbaşı olarak buradan çıktı. Yeniçeriler ve sipahiler arasında çıkan bir kavgadan sonra Koca Sinan Paşa tarafından görevinden uzaklaştırıldı. 1583’te İran Serdarı oldu.

İran serdarlığı sırasında Erivan’a yürüdü. İranlılar ile başarılı bir antlaşma yaptı (1590). İstanbul’a dönünce Koca Sinan Paşa’nın yerine sadrazam oldu (1591). 8 ay bu görevde kaldı. III. Mehmed tahta çıkınca tekrar Sinan Paşa’nın azledilmesiyle sadrazamlığa getirildi. Eflak seferine gittiğinde Koca Sinan Paşa’nın iftirası üzerine görevinden alındı (1595). Ve Eflak Voyvodası Mihail’le işbirliği yaptığı gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı. Bu haberi Eflak dönüşünde öğrenen Ferhad Paşa, Litroz’da yakalanarak, Yedikule’ye götürülüp boğduruldu (1595).