Ans/F/ FERİD PAŞA (DAMAT)

FERİD PAŞA (DAMAT) (1853-1923)

Osmanlı sadrazamı.

1853 yılında İstanbul’da doğdu. Arnavut asıllı Seyyit İzzet Efendi’nin oğludur. Tahsilini tamamladıktan sonra Paris, Berlin, Petersburg ve Londra elçilikleri katipliklerinde bulundu. Sultan Abdülmecid’in dul kızı Mediha Sultan’la evlenerek damat lakabını aldı. Bundan sonra Şura-yı Devlet üyeliğine tayin edildi. 1909 yılında Ayan Meclisi’ne giren Ferid Paşa, geniş kültürü olan, ancak ileri görüşten mahrum, devlet idaresi konusunda bilgisiz olmasına rağmen, Sultan VI. Mehmed tarafından beş defa sadarete getirildi. Devletin iç ve dış yönetiminde büyük hatalar yaptı. Sadareti zamanında Meclis-i Mebusan’ın kapatılması, Sevr Antlaşması’nın imzalanması, Kuva-yı Milliye’ye karşı Kuva-yı İnzibatiye ordusunun gönderilmesi gibi olaylar yaşandı.

Milli Mücadele’nin zafere ulaşması üzerine Avrupa’ya gitti. Bir süre sonra İstanbul’a gelip ailesini de yanına alarak Fransa’nın Nice şehrine döndü. 6 Ekim 1923 tarihinde, yerleştiği bu şehirde öldü.