Ans/F/ FERİYE SARAYI

FERİYE SARAYI

İstanbul’da, Beşiktaş ile Ortaköy arasında üç kısımdan meydana gelen sarayların eski adı.

Bu saraylarda kışlık dairesi bulunmayan ve padişahın uygun gördüğü hanedan mensupları otururdu. Arka taraftaki dairelerin birinde bir süre Şehzade Abdülhalim Efendi oturmuştu. Sultan Abdülaziz tahttan indirildikten sonra Topkapı Sarayı’nda birkaç gün kalmış ve V. Murad’ın emriyle Feriye Sarayı’na nakledilmişti.

Abdülaziz’in 3 Haziran 1876’da burada intihar ettiği söylenmektedir. Bugün bu binaları Kabataş ve Galatasaray Lisesi kullanmaktadır.