Ans/G/ GALEBE DİVANI

GALEBE DİVANI

Elçi kabulü sebebiyle ve Kapıkulu Ocaklarına ulufe dağıtılması sırasında toplanan divandır.

"Ulufe Divanı" da denir. Sadrazam veya teşrifatta padişahın karşısına çıkanların huzura kabulü ilk defa ise, bunlara seraser adı verilen kürk giydirilirdi. Gerek sadrazam, gerek diğerleri daha önce huzura kabul edilmişlerse tekrar kürk giydirilmezdi. Yalnız sadrazamlara ulufe dağıtımı sırasında yapılan divanlarda seraser giydirilirdi. Yabancı elçilere Osmanlı İmparatorluğu’nun kudret ve ihtişamını göstermek için, diğer divanlara göre çok daha gösterişli bir şekilde yapılan bu divan salı günleri toplanırdı. O gün saray mutfağında çorba, pilav, zerde pişirilir ve divana gelen askerlere dağıtılırdı. Ulufe dağıtılmasından sonra elçiler, önce sadrazam ve sonra da padişah tarafından kabul edilirler ve bu divanda, getirdikleri hediyeleri padişaha verirlerdi.