Ans/g/ GALİÇYA

GALİÇYA

Eski Avusturya İmparatorluğu’nun bir eyaleti olan Galiçya, bugün batı bölümü Polonya’da, doğu bölümü Ukrayna’da olan bölgenin adıdır.

I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti, birçok cephelerde çarpışmakta idi. Galiçya ile olan ilişkisi yükselme döneminde sınır ilişkisinden ibaretti. XX. yüzyıl başında Avusturya topraklarında bulunan Galiçya Müttefik Devletlerin siyasi ve stratejik amaçlarına ulaşmalarını sağlamak için Alman-Avusturya birlikleri yanında Osmanlıların 15. kolordusunun Rusya’ya karşı yaptıkları savaşta cephedir (22 Ağustos 1916). Aralıklı olarak devam eden bu cephedeki savaşlar sonunda müttefik kuvvetleri ve 15. kolordu tutunamayarak geri atıldı.

Müttefik ordularının yenilgisiyle sonuçlanan Galiçya savaşında, Türkler 12000 şehit verdikten sonra geri dönmüşlerdi.