Ans/g/GILMAN-I ENDERUN

GILMAN-I ENDERUN

Topkapı Sarayı içoğlanları hakkında kullanılır bir deyimdir.

Gılman-ı Hassa veya Gılman-ı Saray-ı Amire de denilirdi. Bunlar çeşitli odalara ayrılmıştı. Bu odalar sırasıyla şöyledir: 1) Büyük ve Küçük Odalar, 2) Doğancı Koğuşu, 3) Seferli Odası, 4) Kiler Odası, 5) Hazine Odası, 6) Has Oda.

Topkapı Sarayı iç oğlanları dolamalı ve Kaftanlı olmak üzere iki sınıfa ayrılırlardı. Büyük ve küçük oda gümanlarına dolama gıydirildiğinden onlara "dolamak", diğerlerine kaftan giydirildiğinden "kaftanlı" denilirdi. Bütün gılmanlar Babüssaade’den içerideki kısımlarda hizmet görürlerdi. İçlerinden başarı gösterenler derece derece yükselirler ve önemli görevlere gelirlerdi.