Ans/g/ GUREBA

GUREBA

Osmanlı ordusunda altı kapıkulu süvari bölüğünden ikisinin adı idi.

Bu iki bölüklere Gureba-i Yemin ve Gureba-i Yesar denmekteydi. Gureba’ya yeni Müslüman olanlar ile Arap ve Acemler girerdi. Gureba sınıfından bu iki bölüğün bir başka adı da "Aşağı Bölükler" idi. Ulufeciyan ile Gureba Bölüklerinin bayraklarının alaca renkli olması bu iki bölüğe "Alaca Bayrak" da denilmesine sebep olmuştu. Gureba’nın diğer bölükler gibi Bölük Ağası, Kethüda, Kethüda Yeri, Katip, Kalfa adlarıyla büyük, başçavuş ve çavuş adlarıyla da küçük subayları bulunurdu. Maaşları, aralarından seçtikleri bir görevli tarafından Divan’dan alınır, veziriazam huzurunda kendilerine dağıtılırdı. Gündelikleri dokuz akçeden başlar, kıdemlerine göre yükselirdi. Bir müddet İstanbul’un çeşitli yerlerinde oturdular, daha sonra da Edirne ve Bursa yakınlarındaki köylere yerleştirildiler.

Gureba Ağaları harice çıkınca Defter Kethüdası olurlardı. Bunlar Baş ve Orta Bölükler gibi yalnız Padişahın katıldığı bölüklerde bulunurlardı. Gureba’dan bu göreve alınanlar, savaştaki hizmet ve yararlılıklarından dolayı mükafatlandırılırlar, kendilerine Sultanların vakıflarının idaresi, devlet arazisinin ürün ve gelirlerinin toplanması, Hıristiyan tebaadan vergi alınması gibi görevler verilirdi.

1826’da Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması ile bu kuruluşa da son verilirdi İstanbul, Anadolu ve Rumeli’de bulunanlara gümrükten birer maaş bağlanarak bunlar emekliye çıkarıldı.

Gureba-i Yemin:

Osmanlı Devleti’nde Galata, İbrahim Paşa ve Edirne saraylarından çıkanlarla savaşta yaralıklar gösteren yabancılar ve yeni Müslümanlardan meydana gelen iki süvari bölüğünden birinin adı.

Bunlar devlet hazinesinden ulufe ve günlük tayın alırlar ve merkezdeki ordu sınıfının sağında bulunurlar, sağ kanadın koruyuculuğunu yaparlardı. Bu yüzden kendilerine "Sağ Garipler" de denirdi. Gureba-i Yemin’in bayrakları sarı ile beyaz idi.

Gureba-ı Yesar:

Osmanlı Devleti’nde Galata, İbrahim Paşa ve Edirne saraylarından çıkanlar ile savaşta yararlık gösteren yabancı veya yeni Müslümanlardan meydana gelen iki süvari bölüğünden diğerinin adı.

Görevleri arasında, sadrazama bağlı sancak muhafızlığı yapmak ve sol kanatta yedek kuvvet olarak beklemekti. Bu yüzden kendilerine "Sol Garipler" adı da verilirdi. Bayrakları yeşil ile beyaz idi.