Ans/g/ GÜMRÜ BARIŞ ANTLAŞMASI

GÜMRÜ BARIŞ ANTLAŞMASI ( 3 ARALIK 1920 )

TBMM Hükumeti ile Ermenistan arasında imzalanan antlaşma.

Maddeleri:

1. Kars Sancağı’nın bütünü Türkiye topraklarına katılacak; antlaşma öncesinde Ermenistan’ın elinde bulunan Kulp (Tuzluca) kazası Türkiye’ye bırakılacaktır.

2. Doğu Anadolu topraklarının bir bölümünün Ermenistan’a bırakılmasını öngören Sevr Antlaşması Erivan HükUmetince geçersiz sayılacaktır.

3. Türkiye ve Ermenistan bu antlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra karşılıklı olarak diplomatik ilişki kuracaklardır.

4. Ermenistan topraklarında yaşayan Müslüman halkın dinsel ve kültürel hakları Ermeni Hükumeti tarafından güvence altına alınacaktır.