Ans/ı-i/ İBRAHİM PAŞA (MAKBUL, MAKTUL)

İBRAHİM PAŞA (MAKBUL, MAKTUL) (1495-1536)

Osmanlı sadrazamı.

Korfu Adası’nın karşısında Parga’da doğdu. Babası Cenevizli İtalyan bir gemicidir. Küçük yaşta korsanların eline geçip, Manisa’ya götürüldü. Burada zengin ve yaşlı bir hanıma satıldı. Çocuğa İbrahim adı verildi. Eğitimiyle ilgilenildi, Arapça, Farsça, İtalyanca, Hırvatça, Rumca öğrenen İbrahim Paşa kısa zamanda veliahdın gözüne girerek, Manisa Sarayı’na davet edildi. Burada önemli görevlere getirildi; Kanuni’nin padişah olması üzerine de, Enderun’da Hasodabaşı oldu. 27 Haziran 1523’te Piri Mehmed Paşa’nın yerine sadrazam oldu.

1526’da Mohaç Meydan Savaşı’na katıldı. Kanuni ile Budapeşte’ye gitti. 1532’de de Almanya seferine katıldı. 1583’te İran Seferi’nde bulundu. 1527 baharında Anadolu’da çıkan Safevi isyanlarını bastırdı. 1535 tarihinde Başdefterdar İskender Çelebi’yi haksız yere astırması yüksek nüfuzunun azalmasına sebep oldu.

Ayrıca Hürrem Haseki Sultan ve diğer harem adamlarının kıskançlıklarından kaynaklanan bir komplo ile Topkapı Sarayı’nda boğduruldu (15 Mart 1536).

Uzun iktidarı ve etkili hayatında kendisine Makbul denildi. Öldürüldükten sonra da Maktul lakabıyla anıldı.