Ans/ı-i/ İBRAHİM PAŞA (NEVŞEHİRLİ, DAMAT)

İBRAHİM PAŞA (NEVŞEHİRLİ, DAMAT) (1660-1730)

Osmanlı sadrazamı.

Babası Ezdin Voyvodası Ali Ağa, annesi Fatma Hanım’dır. Nevşehir’in Muşkara kasabasında doğdu. 1689’da İstanbul’a gelerek saraya kapılandı. Şehzade Ahmed’in sevgisini kazanarak maiyetine girdi. III. Ahmed tahta çıkınca Darüssaade yazıcısı oldu. 1709’da Haremeyn muhasebeciliğiyle saraydan ayrıldı. Birkaç yıl Edirne’de oturdu. 1715 Mora Seferi’ne katıldı. 1716’da Petrovaradin seferinde bulundu. 1716’da vezirliğe, sonra sadaret kaymakamlığına yükseltildi. 1718’de de Sadaret’e getirildi.

1718 Pasarofça Antlaşması’yla başlayan Lale Devri’nin unutulmaz sadrazamıdır.

Patrona Halil İsyanı sonunda hayatını kaybetti. Şehzadebaşı’ndaki aile mezarlığına gömüldü (1730).