Ans/ı-i/ İNEBAHTI DENİZ SAVAŞI

İNEBAHTI DENİZ SAVAŞI (1571)

Yunanistan’da, Korinthos Körfezi’ni (Korent) Yunan Denizi’ne bağlayan boğazın kuzey kıyısında İnebahtı kasabası vardır. Bu kasaba Osmanlılara karşı direnişi ile civarında yapılan deniz savaşından ün kazanmıştır.

Fatih, Ege ve Akdeniz için önemli bir üs olan İnebahtı’yı Venediklilerin elinden almak için bir sefer düzenledi. Bu 1. seferdir. Hadım Süleyman Paşa komutasındaki kırk bin kişilik bir ordu İnebahtı’yı kuşatmıştır (Mayıs 1476).

Osmanlı Ordusu yanında getirdiği malzeme ile bakır toplar döktüler. Dökülen toplarla atılan gülleler kalenin surlarında gedikler açtı. İlk hücumda askerler surlara atıldılar. Fakat Osmanlı askerleri düşman tarafından püskürtüldü. Venedik deniz filosu İnebahtı’ya gelerek Süleyman Paşa’nın ordugahını top ateşine tuttu. Durumu haber alan Fatih, kuşatmanın kaldırılmasını emretti. Osmanlı ordusu geri döndü (25 Temmuz 1476).

İkinci sefer ilk Osmanlı kuşatmasında alınamayan İnebahtı Kalesi’nin alınması için II. Bayezid tarafından yapıldı(31 Mayıs 1499- 28 Ağustos 1499). Kaleyi kuşatma görevi Rumeli Beylerbeyi Mustafa Paşa’ya verildi. Davud Paşa yönetiminde 300 gemi Mora sularına hareket etti (Haziran 1499). Osmanlı Do-nanması’na karşı direnişi de Antonio Grimani adındaki komutan yapıyordu.

Osmanlı donanması Barak Adası yakınlarında Venedik donanmasıyla karşılaştı. Yapılan savaşı Osmanlı donanması kazandı. Kaledekiler bir huruç hareketine giriştilerse de başarılı olamadılar. Sonuç alamayacağını anlayan kale komutanı İnebahtı’yı Osmanlılara teslim etti (28 Ağustos 1499).

İnebahtı Deniz Savaşı Avrupa dünyasının Akdeniz’de Osmanlı egemenliğini kırmak için yaptığı deniz saldırısıdır. Bu saldırı Korent Körfezi’nin batısındaki Patras Körfezi’nin ağzında yapılmıştır (7 Ekim 1571).

Kıbns Adası’nın Osmanlılar tarafından fethedilmesi Avrupalılar üzerinde büyük tepkilere yol açmıştı. Bunu gerekçe gösteren Papa, İspanya Kralı ve Venedik Dukası’nı, Osmanlılara karşı birleştirdi. Ayrıca bu birleşmeyi bir antlaşma ile de onayladılar (15 Mayıs 1571). Bu antlaşmayı haber alan Osmanlılar, Avrupa karşısına güçlü bir donanma ile çıkmaya karar verdiler.

Haçlı donanmasının durdurulması görevi Pertev Paşa’ya verildi. Osmanlı Donanması’nda bir vezir, dört paşa ve on beş beylerbeyi görev aldı. Ayrıca

Uluç Ali Paşa, Salih Paşazade Mehmed Bey gibi ünlü Türk denizcileri de donanmada idiler.

Haçlı donanmasının başında V. Karl’ın evlilik dışı oğlu Hollanda genel valisi Don Juan bulunuyordu. Papalık donanmasının başında Dük Marco Antonio Collonna, Venediklilerinkinde de Vaniero, Ceneviz donanmasında da Giovanni Andrea Doria görev yapıyordu. Bunlardan başka Avrupa’nın ünlü prens, amiral ve generalleri de Haçlı donanmasında idiler.

İki donanma arasında denizcilik tarihinin en büyük deniz savaşlarından biri başladı. Türk donanması büyük bir bozguna uğradı. 140 gemi yok oldu. 20.000 asker de şehid edildi. Ölenler arasında Müezzinzade Ali Paşa ile birlikte birçok komutan ve beylerbeyi de vardı. Yalnız Uluç Ali Paşa’nın komuta ettiği donanmanın sağ cenahı başarılı oldu. 42 gemiden ibaret olan bu cenah gemileri, Haçlı donanmasının sağ cenahını bozarak savaş alanından ayrıldılar.

Uluç Ali Paşa bu başarısından dolayı Kaptan-ı deryalığa getirildi. Savaş sonunda bu yenilgiyi yorumlayan Sokullu Mehmed Ali Paşa’nın: "Kıbns’ı ele geçirmekle sizlerin kolunuzu kestik. Donanmamızı İnebahtı’nda yakmakla sakalımızı traş ettiniz. Kesilen kol yerine gelmez, ama kesilen sakal daha gür olarak yerine gelir" sözü ünlüdür.