Ans/ı-i/ İSTANBUL KADISI

İSTANBUL KADISI

İstanbul’un hukuk ve ceza davalarına bakan memur.

İstanbul Kadısı’nın Tanzimat’tan önce vazifesi oldukça önemliydi. Dava işlerinden başka şehrin ihtisap işlerine de bakardı. İstanbul’un surları içinde bulunan kısmı, İstanbul Kadısı’nın idaresi altında bulunurdu. İstanbul kadılarına daha sonraları İstanbul Efendisi denilmiştir.

İstanbul Kadısı Divan-ı Hümayun’a dahil ilmiye ricalindendi. Fatih döneminde fetva hizmeti de İstanbul Kadısı’nın vazifeleri arasındaydı. Tanzimat’tan sonra bir kısım işler yeniden teşkil olunan memurlara verildiği gibi İstanbul kadıları da nizami mahkemelerin kuruluşundan sonra yalnız şer’i işlerle uğraşmaya başlamışlardır.

1908’den sonra İstanbul Kadılığı diğer vilayetlerdeki kadılıklardan farksız bir hale getirilmiştir. Mahkemelerin kurulmasıyla İstanbul Kadılığı unvanı kaldırılmıştır.