Ans/ı-i/ İSTANBUL KUŞATMALARI

İSTANBUL KUŞATMALARI

İstanbul, II. Mehmed’in (Fatih) fethine kadar, Avarlar ve Araplar tarafından alınmak istenmiş, kuşatılmış, ancak 1453 yılında Osmanlılar tarafından fethedilmiştir.

Bununla beraber İstanbul, II. Mehmed’den (Fatih) önce, Osmanlılar tarafından birçok defa kuşatılmış, ortaya çıkan başka sebepler yüzünden bu kuşatmalar kaldırılmıştır.

Bunlardan I. Bayezid’in (Yıldırım) Kuşatmaları:

Birinci kuşatma, imparator II. Manuel Paleologos zamanında başlamış ve yedi ay sürmüştür (1391). I. Beyazid (Yıldırım), şehir surlarına hücumla ordusunu yıpratmak istemediğinden, İstanbul’a bağlanan yolları tutarak şehrin teslim olmasını beklemiştir. İmparatorun Papa’dan ve Avrupa krallarından yardım istemesi üzerine, Papa’nın da teşvikiyle Osmanlılara karşı büyük bir Haçlı ordusu hazırlanmış birçok Avrupa devletlerinden gelen gönüllülerin de katıldığı kuvvetler, Macaristan’da toplandığı sırada I. Bayezid (Yıldırım) kuşatmayı kaldırmıştır.

İkinci kuşatma ise, Niğbolu zaferinden sonra olmuştur (1397). Anadolu Hisarı da bu sıralarda yaptırılmıştır. Yıldırım Bayezid, uzun bir kuşatma ile şehri iktisaden zor durumda bırakıp kendiliğinden teslim olmasını istiyordu. Teslim teklifi, imparator tarafından reddedildi. Ancak, Anadolu’da Timur tehlikesinin ortaya çıkması üzerine Yıldırım Bayezid, kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldı.

Musa Çelebi’nin kuşatması:

Edirne’de tahta çıkan Musa Çelebi, ağabeyi Süleyman Çelebi tarafından Bizans’a terk edilen yerlerden Teselya’yı geri aldıktan sonra İstanbul’u kuşattı (1410). Bu durum karşısında Bizans İmparatoru, Musa Çelebi’ye karşı Mehmed Çelebi ile anlaştı. Rumeli beylerinin bir çoğunun Mehmed Çelebi’ye taraftar olduklarını anlayan Musa Çelebi, kuşatmayı kaldırdı.

II. Murad’ın kuşatması:

II. Murad, Bizans imparatoru Manuel’in Mustafa Çelebi ile Teselya ve Gelibolu Yarımadası’nın kendilerine bırakılması hakkında yaptığı anlaşmanın intikamını almak üzere İstanbul’u kuşattı (1422). 64 gün süren bu kuşatmada, çoğunlukla şehrin kara cihetindeki surlarına saldırıldı. Şehzade Mustafa’nın ayaklanması üzerine II. Murad kuşatmayı kaldırmak zorunda kalmıştır.

II. Mehmed’in kuşatması:

II. Mehmed tarafından kuşatılan İstanbul uzun bir direnme ve zorlu savaşlar soncu Osmanlıların eline geçmiştir.