Ans/ı-i/ İŞKODRA BARIŞ ANTLAŞMASI

İŞKODRA BARIŞ ANTLAŞMASI (31 AĞUSTOS 1862)

Osmanlı-Karadağ Savaşı’ndan sonra yapılan antlaşma.

Rieka denilen yerde, Karadağ ordusunu bozguna uğratan Serdar Ömer Paşa, Çetine istikametinde ilerlemeye başladı. Avrupa devletlerinin araya girmesiyle İşkodra Antlaşması imzalandı (31 Ağustos 1862).
Serdar Ömer Paşa’nın imzasını taşıyan antlaşma hükümleri şunlardır:

1-Karadağ’ın idaresi eskisi gibi kalacak;

2-Sınır değişmeyecek;

3-Prens Nikola Petroviç’in babası Sırp ordusu komutanı Mikro, Karadağ’dan çıkartılacak;

4-Karadağ dışarıdan silah satın alamayacak;

5-Hersek, İşkodra yolunun, Karadağ kesimi Osmanlı askeri tarafından denetlenecek;

6-Karadağ, sınır komşularıyla çıkacak anlaşmazlıklarını halledemezse, Babıali’ye başvuracaktı.