Ans/ı-i/ İTİLAF DEVLETLERİ

İTİLAF DEVLETLERİ

I.Dünya Savaşı’nda İttifak devletlerine karşı bir araya gelen; İngiltere, Fransa ve Rusya’nın oluşturduğu birliğe verilen ad.

Bu birlik için "Düvel-i İtilafiye" veya "Üçlü İttifak" tabirleri de kullanılmıştır.

Birliğe daha sonra Sırbistan, Belçika, Lüksemburg, Karadağ, Japonya, İtalya, Portekiz, Romanya, Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan ve Brezilya devletleri de katılmışlardır. I. Dünya Savaşı’nı bu birlik kazanmıştır.