Ans/ı-i/ İTTİFAK DEVLETLERİ

İTTİFAK DEVLETLERİ

I.Dünya Savaşı’nda Almanya, Avusturya, Macaristan devletlerinin oluşturduğu birliğe verilen ad.

Bu birliğe savaştan önce İtalya da dahildi; ancak savaş sırasında karşı birlik olan İtilaf devletlerine katılmıştır. Sonradan, Osmanlı İmparatorluğu ve Bulgaristan da İttifak devletleri birliği içinde yer aldı.