Ans/k/ KETHÜDA

KETHÜDA

Güvenilen, bir yeri idareyle görevli memur anlamındadır. Halk arasında kahya da denir.

Bir kişinin maiyetinde ve onun emirleriyle çalışan, güvenilir olması sebebiyle teferruatlı işlerin idaresi kendisine teslim edilen kimse. Osmanlı teşkilat tarihinde bu unvan genellikle gördüğü işle birlikte anılırdı. Hazine kethüdası, defter kethüdası, sadaret kethüdası gibi.