Ans/k/ KIRKDİLİM SAVAŞI

KIRKDİLİM SAVAŞI (1392)

Sivas hükümdarı Kadı Burhaneddin ile Osmanlı sultanı Yıldırım Bayezid’in şehzadesi Ertuğrul Bey arasında yapılan savaş.

Osmanlı Devleti’nin Orta Anadolu’daki gelişmesi, Sivas hükümdarı Kadı Burhaneddin’i tedirgin etmekteydi. Amasya, Osmancık ve Maden beylerinin Osmanlı himayesini kabul etmeleri, Kadı Burhıneddin’in hakimiyetini sarstı. Kırkdilim Kalesi önündeki Kırkdilim denilen yerde, Kadı Burhaneddin kuvvetleriyle karşılaşan Osmanlı kuvvetleri, başlarında Aydın ili sancakbeyi Ertuğrul Bey olduğu halde savaşa tutuştular. Üç gün süren savaş sonunda Osmanlı kuvvetleri yenildi (Temmuz 1392).

Osmanlıların Anadolu’daki gelişmelerine en büyük engel olan Kadı Burhaneddin, Kırkdilim Savaşı ile Anadolu beylikleri üzerindeki nüfuzunu güçlendirdi.