Ans/k/ KİLER KOĞUŞU

KİLER KOĞUŞU

Osmanlı Devleti’nde sarayın yiyecek ve içecek temini ile görevli teşkilat .

Enderun’un derece itibariyle üçüncü odasıdır. Hazine koğuşundan önce, seferli koğuşundan sonra gelirdi. Otuz civarında mevcudu olan kiler koğuşunun emiri kilercibaşından sonra, kiler kethüdası, mumbaşı, peşkir şakirdi, tutucubaşı, bülbülbaşı, tepsicibaşı, yemişçi, turşucu bulunurdu. Kilercibaşı terfi ettiğinde hazinedarbaşı olur, dış hizmete çıktığında da beylerbeyilik verilirdi. Kiler koğuşu efradı ise, hazine koğuşuna veya kapıkulu süvariliğine geçerlerdi.