Ans/k/ KOÇİ BEY (XVII. YÜZYIL)

KOÇİ BEY (XVII. YÜZYIL)

Sultanı IV. Murad ve Sultan İbrahim’e sunduğu layihalarla tanınmıştır.

Arnavutluk’ta Gümülcüne veya Görice’nin Kolonea kazasına bağlı Helmis köyünde doğdu. 1303’de İstanbul’a gelen Koçi Bey, Saraya girdi. Enderun’un çeşitli odalarında hizmet ettikten sonra, IV. Murad devrinde Has Oda’ya alındı. Devlet nizamı ve teşkilatı hakkındaki görüşlerini layihalar halinde Sultan’a sundu. Ününü bu layihalardan alan Koçi Bey, Bağdat seferine katıldı.

Sultan İbrahim zamanında da aynı görevini sürdürdü. Bu sırada "Müsahib-i şehriyari"liğe getirilen Koçi Bey çok önemli eserler ortaya koydu. Risalelerinde Osmanlı Devleti’nin gerileme sebeplerini, olaylara ve rakamlara dayanarak açıklamıştır. Sultan İbrahim’in tahttan indirilmesi üzerine Görice’ye döndü. Ömrünün son yıllarını burada tamamlayan Koçi Bey Görice Manastır yolu üzerindeki Plament köyüne gömüldü.