Ans/k/ KUDÜS

KUDÜS

Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Yahudilerce kutsal sayılan bir Yakındoğu (Filistin) şehri.

Kudüs, Osmanlı hükümdarı Sultan Yavuz Selim, Memluklar saltanatına son verince (1517), Suriye ile birlikte Osmanlı hakimiyetine girdi.

Sultan Kanuni Süleyman devrinde (1520-1566) Kudüs’te mevcut cami ve kiliseler onarıldığı gibi, yeni camiler de yaptırıldı.

Kanuni’den sonra Osmanlı tahtına geçen padişahlar da Kudüs’e önem verdiler.

XIX. yüzyılda Filistin’i, içinde bulunduğu sükuneti bozan sarsıntılar oldu. Napoleon Bonaparte, Filistin’e saldırarak Akka’yı kuşattı. Bir kısım Fransız kuvvetlerini de Kudüs üzerine şevketti. Fransızlar Türk kuvvetleriyle çarpıştı ve geri dönmek zorunda kaldılar. Kudüs, daha sonra Mehmed Ali Paşa’nın istilasına uğradı (1831). Mısır meselesinin çözümüne kadar da Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın yönetiminde kaldı.

Abdülmecid’in tahta geçmesinden bir yıl kadar sonra, büyük devletler, sonra Fransa’nın da katıldığı bir anlaşma (1840) ile Mehmed Ali’nin elinden alınan Kudüs, Osmanlı hakimiyeti altına girdi. Bu hakimiyet, I. Dünya Savaşı’na kadar devam etti. Savaşın sonlarına doğru Kudüs, İngiliz kuvvetleri tarafından işgal edildi (1917 yılı sonu). Kudüs’ün İngiltere tarafından işgal edilmesiyle Osmanlı hakimiyeti de sona erdi.