Ans/k/ KÜTAHYA ANTLAŞMASI

KÜTAHYA ANTLAŞMASI (14 MAYIS 1833)

 Osmanlı Devleti ile Mısır Hıdivi Mehmed Ali Paşa kuvvetleri arasında yapılan barış antlaşması.

Osmanlı ordularını yenerek Kütahya’ya kadar gelen Mısır Hıdivi Mehmed Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa komutasındaki kuvvetler, İngiliz ve Fransız elçilerinin araya girmesiyle İstanbul üzerine başlattıktan yürüyüşü durdurdular. Sultan II. Mahmud’la barış yapmaya karar verildi.

14 Mayıs 1833’de imzalanan antlaşmaya göre:

1-Mehmed Ali Paşa’ya Mısır ve Girit valiliklerine ilaveten Suriye valiliği;

2- Oğlu İbrahim Paşa’ya da Cidde valiliğine ilaveten Adana valiliği verildi. Ancak bu barış iki tarafı da memnun etmemiştir.