Ans/ L/ LONDRA ANTLAŞMASI

LONDRA ANTLAŞMASI (15 TEMMUZ 1840)

İngiltere, Rusya, Avusturya.Prusya, devletleri arasında Londra’da yapılan antlaşma.

Mısır meselesine çözüm getirmek için toplanan devletler Osmanlı İmparatorluğu’nu koruyarak Mehmed Ali Paşa’yı uzlaşmaya zorladılar. Müzakereler sonunda varılan anlaşmaya göre:

1-Babadan oğula geçmek üzere Mısır, Güney Suriye ve Akka Mehmed Ali Paşa’ya bırakılacak.

2-Mehmed Ali Paşa yapılan, teklifi on gün içerisinde kabul etmezse ikinci bir teklif yapılacak ve bunda yalnız Mısır paşalığı kendisine bırakılacak bu teklife de olumlu cevap vermezse Mısır kendisinden zorla alınacaktı.