Ans/ L/ LONDRA ANTLAŞMASI (30 MAYIS 1913)

LONDRA ANTLAŞMASI (30 MAYIS 1913)

Birinci Balkan Savaşı sonunda, Balkan devletleriyle Londra’da yapılan antlaşma.

Osmanlı Devleti’yle Balkan devletleri arasında 1912 yılında başlayan savaş aralıklarla devam ediyordu. Yanya, İşkodra ve Edirne kalelerinin düşmesi üzerine Fransa’nın aracılığıyla Londra’da bir konferans toplandı. Görüşmeler sonunda imzalanan barış antlaşmasına göre:

1-Antlaşma imzalandıktan sonra taraflar arasında kalıcı bir dostluk ve barış oluşturulacak.

2-Osmanlı Devleti Arnavutluk hariç, Enez-Midye hattının kuzeyini Balkan devletlerine bırakacak.

3-Arnavutluk sınırının tespiti ve Arnavutluk’a ait problemlerin çözümü, Almanya, Avusturya-Macaristan, Fransa, İngiltere, İtalya ve Rusya devletlerine bırakılacak.

4-Girit Adası Yunanistan’a bırakılacak.

5-Ege Denizi’ndeki Girit Adası dışında kalan adaların kime ait olacağının tespiti, büyük devletlerin kararına bırakılacak.

6-Savaş esirlerinin iadesi yapılacak özel antlaşmalarla gerçekleştirilecekti.